Bertel O. Steen eide Snap Drive tok grep når merkevaren ble krenket

Bertel O. Steen eide Snap Drive tok grep når merkevaren ble krenket

DelShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Når daglig leder Georg Nygaard i Bertel O. Steen eide Snap Drive fikk problemer med en konkurrent, kontaktet han Trademack. I løpet av noen måneder ble problemet løst.

Snap Drive er en kjede med 20 verksteder lokalisert i de største byene i Norge. Virksomheten omsatte i fjor for 250 mill. og har 200 ansatte. Kjeden tilbyr verkstedtjenester med kvalitet til forhåndsavtalte priser foretatt av dyktige fagfolk med bruk av deler til original kvalitet.

I 2012 tok Georg Nygaard over som administrerende direktør i Snap Drive, som er et selskap i Bertel O. Steen-konsernet. Georg startet sin karriere i Snap Drive i Trondheim i 1991 som kundemottaker, og overtok deretter ansvaret som avdelingsleder i 1993. Han begynte ved selskapets hovedkontor i 1996 for å ivareta en rekke driftsoppgaver.

Merkevaren ble krenket
Helt tilbake til starten av Snap Drive ble første varemerkesøknad sendt Patentstyret i 1989. Deretter ble merket ferdig registrert i 1991. Beskyttelsen av et varemerke er i hevd fra innsendelsesdatoen, derfor har Snap Drive hatt beskyttelsen på plass siden 1989.

– Siste årene har vi blitt mer og mer plaget av andre aktører som benytter navn som kan forveksles med Snap Drive. Det var vanskelig å vite hva som kunne gjøres, derfor kontaktet jeg Trademack i slutten av 2015, sier Georg Nygaard.

Når Georg tok kontakt med Trademack i oktober 2015 var det spesielt en aktør som laget mye hodebry. Dette var et mindre bilverksted i nærheten av Oslo som brukte “Snap” elementet i både firmanavn, domene og profilering.

– Både kunder og leverandører forvekslet denne aktøren med oss. Eksempelvis opplevde vi ofte at store leverandører av bilrekvisita blandet sammen den andre aktøren med oss, noe som er klart uheldig, sier Georg.

Registrerte varemerket
Etter en gjennomgang av Trademack sine advokater var første steg en oppdatering av selve varemerket. Varemerket fra 1989 viste seg å ikke være helt optimalt. Advokat Angelica Coppini hos Trademack forklarer:

– Når vi først tar tak i en sak som dette forsikrer vi oss om at formalitetene er i orden før vi gjør noe annet. Det gamle varemerket til Snap Drive var ikke up to date med klassene, i tillegg var det grafiske gjengivelsen ikke tilfredsstillende, opplyser Angelica.

Det ble derfor søkt om to nye varemerker hos Patentstyret. Ordmerket med teksten “Snap Drive”, i tillegg til kombinert merke med logoen til Snap Drive ble innsendt Patentstyret i oktober 2015. Siden beskyttelsen er i hevd fra innsendingsdatoen kunne pågangen mot den andre aktøren igangsettes umiddelbart.

Slapp rettslig prosess
Neste steg var dermed å sende brev til den andre aktøren der Snap Drive ba om at all bruken av aktøren sin navn opphørte, herunder at firmanavn ble endret og nettside ble tatt ned. Før det kom en reaksjon måtte det til et enda skarpere brev med søksmålsvarsel. Etter litt frem og tilbake endret først den andre aktøren firmanavnet for deretter å ta ned nettsiden.

– Det var flott at saken løste seg uten at vi trenge å gå rettslig, selv om vi definitivt også hadde gjort dette om det hadde vist seg nødvendig. Trademack håndterte hele prosessen, og det er ikke tvil om at de har stor erfaring rundt denne type saker, avslutter en fornøyd Georg Nygaard i Snap Drive.

Både lokalt og globalt
Trademack opererer globalt, men har samtidig stor kjennskap til de ulike lokale markedene. Mange av konkurrentene i Norge opererer bare i det norske markedet og har ikke samme erfaringsgrunnlag. I Norge løser mange saker seg uten at det er nødvendig å gå rettslig, slik som i Snap Drive saken. I mange andre land er det ofte nødvendig å gå rettslig, det er derfor avgjørende å bruke en aktør som kjenner de ulike markedene.

Om det skal inngås en utenrettslig løsning er ofte tidsaspektet avgjørende. Føler motparten stort press, med korte tidsfrister og betydelig pågang, er det vanligvis lettere å få til utenrettslig enn om motparten føler saken kan treneres uten at det har noen konsekvenser. For Snap Drive tok det noen få måneder fra første kontakt med Trademack til saken var løst, i tillegg til at de nye varemerkene var ferdig registrert.

Vil du vite mer? Bestill uforpliktende informasjon nå ved å fylle ut skjemaet.

varemerke
Sending
DelShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page