25000 potensielle kunder for Optimarin i 2016 krever at varemerket er registrert

25000 potensielle kunder for Optimarin i 2016 krever at varemerket er registrert

DelShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Nye skip som leveres etter 24. november 2016 må ha installert rensesystem for ballastvann, såkalt Ballast Water Treatment System (BWTS). Norske Optimarin har siden 1994 jobbet med utvikling av BWTS, og hadde i fjor en omsetning på 116 millioner kroner.

Underveis har selskapet hatt en rekke tidkrevende oppgaver og ikke tenkt så mye på verdien av sin egen merkevare. I 2009 ble det søkt om varemerket Optimarin i USA, etter dette gikk resten av verden i glemmeboken, slik det er for mange selskaper som satser.

For alle typer selskaper utgjør navnet ofte store verdier. For Optimarin som blant annet så tidlig som i år 2000 installerte rensesystemet på cruiseskipet Regal Princess, er navnet svært viktig. Siden den tid har selskapet solgt over 365 systemer, hvorav cirka 25 prosent har vært til etterinstallasjon.

– I 2015 fikk jeg en tanke om at vi burde sjekker om det formelle var i orden vedrørende navnet vårt, og kontaktet derfor Trademack. Det viste seg umiddelbart at det langt fra var i orden, forteller salgsansvarlig i Optimarin, Stig Rune Høivik.

Hadde varemerket kun i USA
Det var kun i USA at Optimarin hadde sitt eget varemerke registrert. Både for EU og Norge utarbeidet Trademack nødvendige søknadsdokumenter for registrering av merkevaren. Heldigvis var det ingen andre som fra før som hadde sendt inn navnet som varemerke i noen av EU landene. Dette medførte at Optimarin kunne sendes inn som såkalt EU merke.

Et EU merke er én registrering som dekker alle EU landene. Registreringen er frittstående og ikke avhengig av hva som eventuelt måtte skje med merkene klienten har i andre land. EU registreringen er vesentlig rimeligere enn å sende inn i hvert enkelt land, men forutsetter at ingen fra før av har navnet i noen av EU landene.

Det er et av Trademack sine kontorer i EU som håndterer selve EU merkene. For Optimarin var det Trademack sitt kontor på Malta som utførte oppgaven, dette kontoret har flere advokater som er vant til å jobbe med norske klienter og EU merker.

– Vi opererer selv internasjonalt og har vårt lager i Luxembourg. Jeg leder salget både for Skandinavia og BeNeLux landene. Trademack har kontorer i flere EU land og det var en fordel for oss i motsetning til å bruke en partner som måtte håndtere dette via eksterne samarbeidspartnere i EU, sier Stig Rune.

Utfordring rundt varemerket i Norge
I Norge dukket det opp en utfordring rundt registreringen. Myndighetene vurderte at Optimarin kunne forveksles med et annet merke og avslo derfor registreringen for enkelte av klassene. Løsningen var enten å argumentere med myndighetene eller fremskaffe samtykkeerklæring fra innehaveren av det andre merket.

– Trademack kontaktet innehaveren av det andre merket og stod på til samtykkeerklæring var signert. Etter at Trademack sendte erklæringen til myndighetene tok det ikke langt tid før merket også var registrert i Norge, avslutter en fornøyd Stig Rune Høivik i Optimarin.

Alle de 50 000 – 60 000 skip som seiler på verdenshavene må ha utstyr om bord som dreper alle levende organismer i ballastvannet. Det skal hindre uønsket spredning mellom havene av levende organismer som dermed kan ødelegge økobalansen. Optimarin opplyser at halvparten av verdensflåten er innen deres segment i markedet, altså mellom 25 000 og 30 000. Filtre fjerner 80 prosent av organismene i vannet mens UV-belysning tar knekken på resten av alt levende materiale i vannet.

Optimarin sin merkevare er så sikret med Trademack sin hjelp, slik at Optimarin kan konsentrere seg om kjernevirksomheten i tiden fremover.

Vil du vite mer? Bestill uforpliktende informasjon nå ved å fylle ut skjemaet.

varemerke
Sending
DelShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page