Patentkluss: Avkappede ski og en hel fjellski ligger på rekke og rad

Patentkluss: Avkappede ski og en hel fjellski ligger på rekke og rad

DelShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Fjellski-diskusjon i tingretten: – Er ikke et hull en åpning? Ekspertvitner har gått løs på Fischers fjellski med sag og mikroskop i patentsak.

Helt sentralt i saken er begrepet «inngrepshull» som brukes i beskrivelsen av Åsnes’ patent. Stridens kjerne er hvorvidt festesystemet til Fischers kortfell inneholder elementer nevnt i to av patentkravene i Åsnes’ patent:

Ekspertvitne og patentingeniør Claus Chr. Schmidt. bekrefter at et hull er en åpning gjennom en gjenstand eller et legeme.
Ekspertvitne og patentingeniør Claus Chr. Schmidt. bekrefter at et hull er en åpning gjennom en gjenstand eller et legeme.

Patentkrav 5: «Innretning for på en ski å feste et bånd eller en remse utstyrt med et frasparkfremmende belegg, karakterisert ved en i skien monterbar inngrepskloss som har minst ett inngrepshull, der nevnte inngrepshull er innrettet til, når inngrepslabb på et holdestykke innføres i slikt hull, å motta og danne holdende inngrep med inngrepslabben, idet holdestykket er fastgjørbart til et fremre parti av båndet eller remsen.»

Patentkrav 6: «Innretning som angitt i krav 5, karakterisert ved at nevnte inngrepshull er slik dimensjonert at det, når inngrepsklossen er montert i skien, strekker seg gjennom skien fra dens underside til dens overside.» Les mer

Vil du vite mer? Bestill uforpliktende informasjon nå ved å fylle ut skjemaet.

varemerke
Sending
DelShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page