Viktig advarsel: Ikke bli lurt når du skal registrere eller fornye varemerke

Viktig advarsel: Ikke bli lurt når du skal registrere eller fornye varemerke

DelShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Beskyttelse av din merkevare er noe av det viktigste du kan gjøre. Mange bedrifter har innsett viktigheten av å beskytte sin merkevare og dette har skapt et stort marked rundt varemerkeregistrering. I kjølvannet av dette følger dessverre også mange som forsøker å lure deg.

Et varemerke skiller deg og dine varer fra konkurrentene. Det er ditt ansikt ut mot kunden. Av denne grunn er ditt varemerke kanskje din bedrifts mest verdifulle aktiva. Ved å registrere ditt varemerket får du enerett til å benytte varemerket som et kjennetegn for dine varer og tjenester. Fordi mange er redde for å gjøre noe feil rundt sitt varemerke, blir også urettmessige fakturaer ofte betalt. Det er ikke alltid lett å vite forskjell på hva som rettmessig skal betales og hva du ikke behøver å betale. Normalt er prosessen rundt varemerker delt opp i tre faser; opprettelse, overvåkning og fornyelse. La oss se på hvordan dette fungerer:

Opprettelse av nytt varemerke
TRADEMACK fakturerer et fast gebyr for varemerkeregistrering. Dette inkluderer alle forundersøkelser, skjema og dokumenter. I tillegg tilkommer et offentlig registreringsgebyr som varierer med jurisdiksjon og antall klasser. Eksempelvis er vårt gebyr for registrering i Norge kr 6980 , og den offentlig avgiften i Norge kr 2900. Mer info om priser finnes på våre nettsider.

Overvåking av varemerke
Når du har registrert et varemerke er det viktig at dette overvåkes. Dersom du ikke protesterer mot at andre bruker ditt varemerke kan du risikere såkalt degenerering som medfører at du mister retten til varemerket. Og om du ikke protesterer mot at noen registrerer et varemerke som ligner ditt, kan du bli ansett for å akseptere registreringen. Overvåkning av dine varemerker er derfor viktig for å sikre deg best mulig. TRADEMACK tilbyr overvåkningstjenester på årsbasis der vi overvåker bruken av varemerket og registreringsmeldinger på varemerker som ligner dine. Enkel overvåking i Norge koster eksempelvis kr 2760 per år.

Fornyelse av varemerke
I de fleste land gjelder den opprinnelige beskyttelsen i 10 år, og deretter kan varemerket fornyes. I Norge varer registreringen i ti år fra søknadsdagen, det vil si den dagen søknaden din ble levert inn. Registreringen kan fornyes så mange ganger du ønsker, for 10 år av gangen. For å fornye din registrering må du betale en fornyelsesavgift som for tiden er kr 2600.

Du bør bruke et seriøst byrå til registreringen
Å registrere et varemerke kan være svært tidkrevende. Og om du ikke er vant til å jobbe med juridiske begrep og godt kjent med Nice-klassifiseringssystemet kan det være vanskelig for deg å tilse registrering i rett varemerkeklasser. Nice-klassifiseringssystemet er komplisert og noen klasser kan være overlappende eller tilsynelatende så like at det kan skape senere problemer for deg. Klasse 29 i Nice-klassifiseringssystemet dekker for eksempel «fruktbaserte snacks», klasse 30 «cereal baserte snacks» og klasse 43 fysiske snackbars. I mange jurisdiksjoner er det høye kostnader forbundet med å øke antall klasser du søker for, og når vi utarbeider en søknad vil vi bruke vår praktiske erfaring, juridiske kunnskap og kjennskap til Nice-klassifiseringssystemet til å oppnå bredest mulig relevant beskyttelse med færrest mulige klasser. Om vi mener det er nødvendig av hensyn til beskyttelse av ditt varemerke, med henblikk på din virksomhet, å øke antall klasser utover det som er standard i den aktuelle jurisdiksjonen, vil vi alltid kontakte deg og diskutere forholdet og foreslå endringer i søknaden med tanke på din overordnede varemerkebeskyttelse.
Vi foretar også alltid foretar preliminære søk før registermelding innsendes. Resultatet av disse undersøkelsene bruker vi aktivt til å velge klasser og tilpasse søknaden. Det er ikke uvanlig at en søknad tar 10-18 måneder å bli ferdigbehandlet hos myndighetene og ved å fange opp problemer allerede i denne fasen forhindrer vi unødvendige forsinkelser og vansker senere. Vår erfaring er at det ofte i siste ende blir billigere, og alltid er tryggere, å benytte en profesjonell varemerkeagent for registrering av ditt varemerke. Du finner mer informasjon på våre nettsider.

Slik kan du bli lurt
Om vi tar utgangspunkt i eksemplet med registrering i Norge vil du betale både kr 6980 og kr 2900 til TRADEMACK for registreringen, på bestillingstidspunktet. Har du overvåkning vil du også betale kr 2760. Totalsum vil således bli kr 12640 på bestillingstidspunktet.
Enkelte opplever i ettertid å få tilsendt krav som lett kan oppfattes å være en del av registreringen. Dette kan være alt fra krav som utgir seg for å være byrået du opprinnelig har brukt, register som din registrering kan oppføres i, til å utgi seg for å være fra myndighetene. Enkelt oppsummert, du skal ikke betale noe som helst annet enn kostnaden til byrået du benyttet opprinnelig. Byrået vil også betale den offentlige avgiften, således skal du heller ikke betale krav du måtte få tilsendt som utgir seg for å være fra myndighetene.

Her kan du se Patentstyret sin liste med advarsler mot falske varemerke- og patentfakturaer.

Bare dager etter at vi innleverte søknad i EU for en av våre klienter, mottok klienten følgende krav per post:
varemerke_tilbud_TPR

Naturlig nok vil mange oppfatte dette som et krav som skal betales i forbindelse med registreringen. Ved finlesing av kravet fremgår det nederst at dette ikke er en faktura, men et tilbud om registrering i et privat register. Nevnte krav vil således ikke ha noen innvirkning på varemerkeregistreringen, og er følgelig ikke nødvendig å betale. Enkelte tilbyr publikasjon av rettighetene i databaser. En slik publikasjon er etter vår mening av liten verdi og unødvendig. Publikasjon utføres av de offentlige nasjonale og regionale patentverkene, og er inkludert i den offentlige avgiften.  Det er følgelig ikke nødvendig å betale for dette.

Har du overvåkning av ditt varemerke vil årlig kostnad bli krevet inn av den som utfører overvåkingen. Fornyelse av varemerke etter 10 år vil skje ved betaling til ditt byrå / fullmektig. Enkelte tilbyr fornyelse av varemerker til sterkt overdrevne priser. Som eksempel tilbyr et selskap med navnet “Varemerkeorganisasjonen AS” utallige norske rettighetshavere til å betale skyhøye priser for fornyelse av sine varemerker.

Medieomtale vedrørende falske og uriktige krav, og tilbud:

Har du mottatt faktura du mener er urettmessig kan det også være lurt å oversende kopi av denne til politiet på epost post.okokrim@politiet.no Økokrim angir følgende informasjon på sine nettsider:
Dersom du mottar en faktura for varer/tjenester du ikke har kjøpt eller bestilt, skal du ikke betale. Meld fra skriftlig til avsenderen av kravet at du ikke har bestilt den varen/tjenesten det er snakk om, og at du derfor ikke betaler. Det er avsenderen som må dokumentere at det foreligger en avtale med deg om kjøp/salg.

Om du har mottatt en henvendelse vedrørende varemerke som du ikke er sikker på om er seriøs eller ikke, må du gjerne ta kontakt med oss i TRADEMACK for å avklare dette.

Vil du vite mer? Bestill uforpliktende informasjon nå ved å fylle ut skjemaet.

varemerke
Sending
DelShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page